Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2016

Σε δημόσια διαβούλευση η ανατιμολόγηση των φαρμακευτικών προϊόντων

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Σε δημόσια διαβούλευση θέτει από χθες Τρίτη 6 Δεκεμβρίου, το σχέδιο ανατιμολόγησης των φαρμακευτικών προϊόντων. Οι προτεινόμενες τιμές των προϊόντων διαμορφώθηκαν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη:

α) συναλλαγματική ισοτιμία ημερομηνίας 03-10-2016 και δεδομένα τιμών στα κράτη – μέλη της ΕΕ,

β) πηγές συλλογής στοιχείων τη βάση δεδομένων EURIPID, και επίσημες ιστοσελίδες των κρατών –μελών και

γ) τα φύλλα έρευνας των Κατόχων Αδείας Κυκλοφορίας (ΚΑΚ) που υποβλήθηκαν στη διαδικτυακή εφαρμογή του ΕΟΦ.

δ) κοστολόγια

ε) επιστολές συνοδευόμενες από τη σχετική τεκμηρίωση


Από την παρούσα ανατιμολόγηση εξαιρούνται α) τα προϊόντα αίματος, β) τα εμβόλια, γ) τα προϊόντα του Αρνητικού Καταλόγου και δ) τα Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΕΟΦ, «ακολουθούν οι από το Νόμο προβλεπόμενες διαδικασίες δημοσιοποίησης των προτεινομένων τιμών με παράλληλη διαβούλευση με τους ΚΑΚ η οποία θα συμβάλλει στην διόρθωση τυχόν λαθών». Στη κατεύθυνση αυτή, «παρακαλούνται οι ΚΑΚ να υποβάλλουν τις σχετικές παρατηρήσεις τους επί των τρεχουσών προτεινόμενων τιμών».

Σημειώνεται ότι έχει ήδη ενεργοποιηθεί η on–line εφαρμογή για την υποβολή των παρατηρήσεων των ΚΑΚ και θα παραμείνει ενεργή μέχρι και την Πέμπτη 08 Δεκεμβρίου 2016. Η αποστολή παρατηρήσεων εκ μέρους των ΚΑΚ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε έντυπη μορφή δεν θα γίνεται δεκτή. Σε περίπτωση μη ύπαρξης παρατηρήσεων, δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τους ΚΑΚ.

Σύμφωνα με τον ΕΟΦ, όσοι ΚΑΚ επιθυμούν να διατυπώσουν παρατηρήσεις και να υποστηρίξουν τις θέσεις τους τεκμηριωμένα ή να καταθέσουν συμπληρωματικά στοιχεία, θα έχουν την δυνατότητα να προσέλθουν στο Τμήμα Τιμολόγησης στον 2ο όροφο, αφού θα έχουν υποβάλλει τις παρατηρήσεις τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή. Δια ζώσης διαβούλευση χωρίς την προηγούμενη υποβολή παρατηρήσεων στην ηλεκτρονική εφαρμογή δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί. Για την διαδικασία διαβούλευσης θα αναρτηθεί αναλυτικό πρόγραμμα αύριο Τετάρτη 07-12-2016.

Μετά την επεξεργασία των προτάσεων και παρατηρήσεων, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ η τελική πρόταση του προς το Υπουργείο Υγείας για τα προϊόντα του Καταλόγου Ανατιμολόγησης.


Πηγή : healthview