Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2016

ΦΣΘ: Ενημέρωση για την κατάθεση Ναρκωτικών στη Διεύθυνση Υγείας

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Σύμφωνα με προφορική ενημέρωση από την Διεύθυνση Υγείας, εκτός απροόπτου θα μετατεθεί η ημερομηνία υποβολής των καταστάσεων Ναρκωτικών για μεταγενέστερο διάστημα από το σύνηθες πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου λόγω μετακόμισης της υπηρεσίας σε άλλο κτήριο.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι καταστάσεις Ναρκωτικών και ηρεμιστικών θα πρέπει να συμπληρωθούν οπωσδήποτε με τα αποθέματα της 31ης Δεκεμβρίου 2016, ασχέτως του χρόνου που θα κατατεθούν τελικά.
Θα επικοινωνήσουμε και πάλι μαζί σας μόλις έχουμε την
επίσημη ενημέρωση από τη Διεύθυνση Υγείας.
Για το Δ.Σ. του Φ.Σ.Θ.

Ο Πρόεδρος                           Ο Γραμματέας
Κυριάκος Θεοδοσιάδης               Διονύσιος Ευγενίδης