Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2016

"Δούρειος Ίππος" η πιστοποίηση των e- φαρμακείων για τους φαρμακοποιούς

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Η διάθεση του ευρωπαϊκού λογοτύπου δεν θα είναι πια υπόθεση των φαρμακοποιών, αλλά των εκπροσώπων της επιχείρησης φαρμακείου, αλλάζοντας το "σκηνικό" στη λειτουργία των φαρμακείων με αλυσίδες.

Το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει την πώληση φαρμάκων μέσω ηλεκτρονικών φαρμακείων και τις προϋποθέσεις για να επιτρέπονται τέτοιες πωλήσεις, δίνει στα κράτη μέλη τη διακριτική ευχέρεια για έγκριση της πώλησης φαρμακευτικών προϊόντων από απόσταση. Ως μέρος αυτού του πλαισίου, έχει καθιερωθεί ένα κοινό πανευρωπαϊκό λογότυπο, το οποίο υποχρεούνται να φέρουν τα online φαρμακεία. Το λογότυπο επιτρέπει τον εντοπισμό των ατόμων που προσφέρουν φάρμακα και χρησιμεύει ως μέσο μείωσης της παράνομης πώλησης φαρμάκων.


Κοινή Υπουργική Απόφαση διευθετεί τη διαδικασία πιστοποίησης για τα νομίμως λειτουργούντα e-φαρμακεία στην Ελλάδα, και τη χορήγηση του κοινού λογοτύπου για την αναγνώριση των προσώπων που πωλούν φάρμακα εξ' αποστάσεως.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση ορίζει τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο (ΠΦΣ) ως αρμόδιο όργανο για την έκδοση του κοινού λογοτύπου στα e-φαρμακεία και καθορίζει τις προδιαγραφές που απαιτούνται για την έκδοση του λογοτύπου. Η ίδια διάταξη προβλέπει ότι οι αιτήσεις προς την τον ΠΦΣ για το λογότυπο πρέπει να υποβάλλεται από τους φαρμακοποιούς.


Ζημία στον ανταγωνισμό

Όπως επισημαίνουν οι τεχνοκράτες του ΟΟΣΑ, η συγκεκριμένη ΚΥΑ δεν παρέχει στον ΠΦΣ καμία διακριτική ευχέρεια να δεχθεί ή να απορρίψει το αίτημα για έκδοση του λογοτύπου του κανονισμού ΕΕ 699/2014 για την νόμιμη λειτουργία των ηλεκτρονικών φαρμακείων στην Ελλάδα.

Ωστόσο, σε αντίθεση με αναφορές σε άλλα άρθρα της Κοινής Υπουργικής Απόφασης και με σε συνδυασμό με τις απαιτήσεις για την αδειοδότηση των υπαρκτών φαρμακείων, το κείμενο επιτρέπει ρητά μόνο στους ίδιους τους φαρμακοποιούς (και όχι στα φαρμακεία, ως επιχειρήσεις) να υποβάλουν τις αιτήσεις αυτές.

Εδώ, φαίνεται ότι η πρόθεση του νομοθέτη είναι να επιτρέψει στα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη λειτουργία των ηλεκτρονικών φαρμακείων και όχι μόνο στους φαρμακοποιούς να ζητήσουν και να λάβουν το κοινό λογότυπο, η γλώσσα είναι ασαφής, ανοιχτή σε ερμηνείες και δημιουργεί νομική αβεβαιότητα. Κατά συνέπεια, δυνητικά περιορίζει την πρόσβαση στη διαδικασία και για τις online συναλλαγές, όπως επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.


Σύσταση

Για το λόγο αυτό ο ΟΟΣΑ συνιστά αλλαγή στη διατύπωση του άρθρου 4 της ΚΥΑ Γ5 (β) /Γ.Π. οικ. 20293/2016 η οποία να διευκρινίζει ότι επιτρέπεται η υποβολή αίτησης για το ενιαίο λογότυπο όχι μόνο για τους φαρμακοποιούς, αλλά και για τους υπεύθυνους του e- φαρμακείου, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για αδειοδότηση νομικών προσώπων για τη λειτουργία φαρμακείου και όχι μόνο φαρμακοποιών.

Με τον τρόπο αυτό, απελευθερώνεται πλήρως πλέον η λειτουργία αλυσίδων φαρμακείων και στη χώρα μας, παρά τους περιορισμούς που έχουν τεθεί τόσο σε ότι αφορά την πάροδο του χρόνου, όσο και σε ότι αφορά τον αριθμό των αδειών που μπορούν να αποκτηθούν από τα ενδιαφερόμενα νομικά πρόσωπα.


Πηγή : healthmag