Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2016

Μία ύλη που δεν έπρεπε εδώ και δύο χρόνια να πάει χαμένη

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Εχθές έφερε ασθενής στο φαρμακείο μου συνταγή του ασφαλιστικού ταμείου ΟΑΕΕ προς εκτέλεση με φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα της δραστικής ουσίας αδαλιμουμάμπης , που ως γνωστόν διακινείται στη χώρα μας από την εταιρεία AbbVie με την εμπορική ονομασία Humira.

Με βάση την με αριθμ. οικ. 43065/16-5-14 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 1276/20-5-2014) το εν λόγω φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα ανήκει στην κατηγορία των φαρμάκων των οποίων η χρήση δύναται να ξεκινήσει στα νοσοκομεία και να συνεχιστεί εκτός αυτών (Παρ 2 Αρ 11 ΥΑ 3457/16-1-14).

Με βάση επίσης το Ν. 4213/2013 (ΦΕΚ Α 261/9-12-13), άρθρο 22, παρ. 9 : “Τα φαρμακευτικά προϊόντα του καταλόγου του άρθρου 12 του ν. 3816/2010, εκτός αυτών που προορίζονται μόνο για νοσοκομειακή χρήση, δύνανται να διατίθενται στους ασθενείς και από τα τρία κανάλια διανομής (νοσοκομεία, φαρμακεία ΕΟΠΥΥ, ιδιωτικά φαρμακεία). Ειδικότερα, η διάθεση των ανωτέρω στα ιδιωτικά φαρμακεία επαφίεται στη δυνατότητα επιλογής των ΚΑΚ, στην περίπτωση που δεν υπάρχει μητρώο (registry) ασθενών.”

Με βάση τέλος την υπ΄αρ. Οικ. 45001/22-5-14 Υπουργική Απόφαση ( ΦΕΚ Β 1435/4-6-14) παρ 4 : “ Στις περιπτώσεις αυτές οι ΚΑΚ διατηρούν την δυνατότητα, εφόσον το αποφασίσουν, να διαθέτουν τα φάρμακα αυτά από ιδιωτικά φαρμακεία μόνον σε περιπτώσεις ασθενών που έχουν ενταχθεί σε μητρώα (registries). Στα μητρώα αυτά θα πρέπει οι ασθενείς να χαρακτηρίζονται από έναν μοναδικό κωδικό και θα πρέπει να υπάρχει μηχανισμός εξακρίβωσης ότι ο ασθενής έχει όντως λάβει την θεραπεία.”.

Στην προσπάθειά μου να παραγγείλω το φάρμακο από την εταιρεία AbbVie επικοινώνησα τηλεφωνικά μαζί τους, αλλά με ενημέρωσαν ότι σε ασφαλισμένους που εντάσσονται στον ΕΟΠΥΥ έχουν αποφασίσει τη διάθεση του συγκεκριμένου φαρμάκου μόνο μέσω των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ και ότι διατηρούν το δικαίωμα της μη διάθεσης στα ιδιωτικά φαρμακεία γιατί δεν έχουν δημιουργηθεί ακόμα μητρώα ασθενών για το συγκεκριμένο φάρμακο.

Ενώ, λοιπόν, έχουν περάσει δύο ολόκληρα χρόνια από τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις που εξασφάλιζαν την επιστροφή των φαρμάκων αυτών στα ιδιωτικά φαρμακεία, παρ΄όλα αυτά οι ρυθμίσεις αυτές δεν υλοποιούνται ακόμα. Πέραν της καλύτερης πρόσβασης των ασθενών στα φάρμακα αυτά που θα προσέφερε το δίκτυο διανομής των περίπου 10500 ιδιωτικών φαρμακείων, πέραν της αποτελεσματικότερης διαχείρισης των ασθενειών που θα εξασφάλιζε η καταγραφή των επιδημιολογικών και κλινικών δεδομένων καθώς και της ορθολογικότερης διαχείρισης της φαρμακευτικής δαπάνης μέσω των μητρώων (registries), η εφαρμογή στην πράξη των παραπάνω νομοθετικών ρυθμίσεων  θα αποτελούσε και μία ανάσα για το χειμαζόμενο ελληνικό φαρμακείο που βλέπει μέρα με τη μέρα την ύλη που διακινεί και τον κύκλο εργασιών του να συρρικνώνονται σε απειλητικό πλέον βαθμό για τη βιωσιμότητά του.

Αντί, λοιπόν, να ασκηθεί πίεση προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την ταχύτερη υλοποίηση των άνω νομοθετικών ρυθμίσεων, δύο ολόκληρα χρόνια δεν είδαμε ούτε μια ενέργεια από την πλευρά του δευτεροβάθμιου συνδικαλιστικού μας οργάνου προς αυτή την κατεύθυνση αφήνοντας κάποιες πολυεθνικές να παίζουν ελεύθερα τα παιχνίδια τους και να καρπώνονται μόνες τους το κομμάτι αυτό της φαρμακευτικής δαπάνης εις βάρος του κλάδου.


ΜΙΧΑΛΗΣ ΖΑΝΝΕΤΟΣ

ΤΑΜΙΑΣ Δ.Σ. Φ.Σ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ