Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2016

Στα 2,9 δισεκατομμύρια ευρώ ο συνολικός τζίρος 59 εμπορικών εταιρειών φαρμάκου

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της εν εξελίξει έρευνας της Hellas List, από τα μέχρι στιγμής δημοσιευμένα στοιχεία των 59 εισαγωγικών και εμπορικών επιχειρήσεων φαρμάκων, οι συνολικές υποχρεώσεις τους αυξήθηκαν κατά 9% για να προσεγγίσσουν τα 1,36 δισεκατομμύρια ευρώ.


Συνολικές πωλήσεις 2,9 δισεκατομμυρίων ευρώ πραγματοποίησαν 59 εισαγωγικές και εμπορικές επιχειρήσεις φαρμάκων κατά το 2015. Αυτό προκύπτει από την εν εξελίξει έρευνα της Hellas List, σύμφωνα με την οποία τα μικτά κέρδη των συγκεκριμένων επιχειρήσεων αυξήθηκαν από 727 εκατ. ευρώ το 2014 σε 764 εκατ. ευρώ το 2015.

Παρά τη θετική εικόνα των οικονομικών αποτελεσμάτων των εταιρειών, τα διαρκώς αυξανόμενα ποσά που καλούνται να επιστρέψουν στο κράτος (rebate και clawback) οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις δημιουργούν ισχυρά εμπόδια στη λειτουργία τους.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της εν εξελίξει έρευνας της Hellas List, από τα μέχρι στιγμής δημοσιευμένα στοιχεία των 59 εισαγωγικών και εμπορικών επιχειρήσεων φαρμάκων, οι συνολικές υποχρεώσεις τους αυξήθηκαν κατά 9% για να προσεγγίσσουν τα 1,36 δισεκατομμύρια ευρώ! Την ίδια στιγμή τα συνολικά ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 1,7% για να φθάσουν τα 770 εκατ. ευρώ.

Τα στοιχεία δεν αφορούν το σύνολο του κλάδου – η δημοσίευση των ισολογισμών του 2015 δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί –, είναι όμως ενδεικτικά των σοβαρών προβλημάτων που σωρεύονται στην τρέχουσα λειτουργία των επιχειρήσεων στο στρατηγικής σημασίας αυτόν κλάδο της ελληνικής οικονομίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εν εξελίξει έρευνας της Hellas List:

Ο συνολικός κύκλος εργασιών των 59 επιχειρήσεων του δείγματος παρέμεινε κατά το 2015 στα ίδια επίπεδα των 2,919 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ας σημειωθεί ότι στο δείγμα περιλαμβάνονται μόνον επιχειρήσεις που ασκούν εμπορική δραστηριότητα ενώ το συντριπτικό κομμάτι διαχειρίζονται θυγατρικές πολυεθνικών επιχειρήσεων

Ιδιαίτερα θετική εμφανίζεται η πορεία των εταιρειών σε λειτουργικό επίπεδο αφού αυτές αυξάνουν την κερδοφορία τους. Έτσι τα συνολικά καθαρά προ φόρων κέρδη αυξήθηκαν κατά 117,5%. Τα συνολικά καθαρά κέρδη των 59 εταιρειών αυξήθηκαν από 43,5 εκατ. ευρώ το 2014 σε 94,6 εκατ. ευρώ το 2015.

Τα συνολικά ίδια κεφάλαια των 59 επιχειρήσεων του δείγματος αυξήθηκαν από 756 εκατ. ευρώ το 2014 σε 769 εκατ. ευρώ το 2015.

Οι συνολικές υποχρεώσεις αυξήθηκαν από 1,247 δισεκατομμύρια ευρώ το 2014 σε 1,358 δισεκατομμύρια ευρώ το 2015. Έτσι η σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια διαμορφώνεται στο 1,76 προς 1.


Πρακτικά, ενώ η δραστηριότητα των επιχειρήσεων εμφανίζεται ορθολογική και αναπτυξιακή, οι φοροεισπρακτικές πρακτικές του κράτους έρχονται να οξύνουν σε τρομακτικό επίπεδο τα προβλήματα ρευστότητας των εταιρειών. Αξίζει να σημειωθεί ότι, εκτός από την πολύ υψηλή φορολογία, οι φαρμακευτικές εταιρείες καλούνται να επιστρέψουν πολύ υψηλά και συνεχώς αυξανόμενα ποσά στο κράτος ως rebate και clawback. Το rebate και το clawback είναι δύο έννοιες που υιοθετήθηκαν από το υπουργείο Υγείας με κύριο σκοπό τον περιορισμό των κρατικών δαπανών υγείας. Πίσω από αυτές τις έννοιες όμως κρύβονται μεγάλες αλλαγές αλλά και ανωμαλίες στον κλάδο. Το rebate, ως έννοια, μπορεί να ταυτιστεί με την έκπτωση επί του τζίρου που κάνουν οι εμπορικές εταιρείες στους προμηθευτές τους. Στην ουσία ο ΕΟΠΥΥ επιβάλλει να του γίνουν εκπτώσεις επί του ποσού που τιμολογούν οι πάροχοι υγείας (π.χ., κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, μονάδες αιμοκάθαρσης κτλ.) βάσει ενός κλιμακούμενου ποσοστού. Από την άλλη, το clawback αναφέρεται στην επιστροφή του ποσού εκείνου που υπερβαίνει, μηνιαίως, τις προϋπολογισμένες δαπάνες υγείας.


Στις πρώτες θέσεις

Στις πρώτες θέσεις του καταλόγου των εταιρειών με τον σημαντικότερο κύκλο εργασιών βρίσκονται οι εταιρείες: Novartis Hellas ΑΕΒΕ, Pfizer Ελλάς ΑΕ, Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Boehringer Ingelheim, Sanofi Aventis AEBE, GlaxoSmithKline, Merck Sharp, Roche Hellas, Astra Zeneca, ΠΕΙΦΑΣΥΝ- Πειραϊκός Φαρμακευτικός ΣΥΝΠΕ, Προμηθευτικός Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Αττικής, Συνεταιριστική Φαρμακαποθήκη ΑΕ, Janssen Cilag, Γένεσις Φάρμα ΑΕ, Φαρμασέρβ – Λίλλυ ΑΕΒΕ, Amgen Ελλάς, Reckitt Μπένκιζερ Ελλλας, Bristol, Μπάξτερ Ελλάς, Abbvie Φαρμακευτική, Merck Φαρμακευτικά και Gilead.

H Novartis Hellas, που διευθύνεται από τον κ. Riccardo Canevari, βρέθηκε στην πρώτη θέση του καταλόγου των εταιρειών με τον υψηλότερο κύκλο εργασιών αλλά και του αντίστοιχου με τα υψηλότερα κέρδη. Η επιχείρηση εμφάνισε κατά το 2015 τζίρο 341,7 εκατομμύρια ευρώ και κέρδη 18 εκατ. ευρώ (από ζημιές το 2014). Η εταιρεία διαθέτει μια υγιή σχέση ιδίων προς ξένα κεφαλαια, αφού τα τα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 129 εκατ. ευρώ και οι υποχρεώσεις της 151 εκατ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Novartis Hellas συμβάλλει καθοριστικά στον τομέα των δημόσιων οικονομικών – εκτός των άλλων – και εξαιτίας του γεγονότος ότι είναι η επιχείρηση με τις μεγαλύτερες επενδύσεις στον τομέα των κλινικών μελετών.

Η Genesis Pharma, που διευθύνεται από τον κ. Κωνσταντίνο Ευριπίδη, κατέκτησε τη δεύτερη θέση στη λίστα των πιο κερδοφόρων εμπορικών επιχειρήσεων φαρμάκου της χώρας. Συγκεκριμένα, η Genesis Pharma αύξησε τα κέρδη της από 12,3 εκατομμύρια ευρώ το 2014 σε 13,6 εκατ. ευρώ το 2015. Παράλληλα, συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των 110 κορυφαίων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Η επιχείρηση διαθέτει στην αγορά φάρμακα υψηλής τεχνολογίας. Δύο νέα σκευάσματα για τη σκλήρυνση κατά πλάκας, τα οποία προωθεί η εταιρεία σε συνεργασία με την Biogen, και τρεις ακόμη θεραπείες για τη νόσο, καταδεικνύουν ότι η Σκλήρυνση αποτελεί για την Genesis Pharma αιχμή του δόρατος της θεραπευτικής της φαρέτρας.

H εταιρεία Φαρμασέρβ Lilly, που διευθύνεται από τους κ.κ. Διονύση Φιλιώτη και Σπύρο Φιλιώτη, εμφάνισε κύκλο εργασιών 93,3 εκατομμύρια ευρώ κατορθώνοντας να βελτιώσει την κερδοφορία της από 7,2 εκατ. ευρώ το 2014 σε 7,8 εκατ. ευρώ το 2015. Η Φαρμασέρβ-Lilly διαμορφώθηκε το 1994 ως η κοινοπραξία μεταξύ της αμερικανικής Eli Lilly & Company και της Φαρμασέρβ. Αποτελεί μάλιστα τη μοναδική ελληνική φαρμακευτική εταιρεία στην οποία συμμετέχει ένας πολυεθνικός κολοσσός. Σήμερα, η Φαρμασέρβ-Lilly ΑΕΒΕ βρίσκεται ανάμεσα στις δέκα πρώτες εταιρείες στην ελληνική φαρμακευτική αγορά. Η δραστηριότητα της Φαρμασέρβ-Λίλλυ στην κλινική έρευνα έχει ξεκινήσει από το 1996, και επιδεικνύει εντυπωσιακά αποτελέσματα και σημαντικότατες διακρίσεις. Δύο δεκαετίες μετά συνεχίζει να πρωτοπορεί και να δημιουργεί ένα ελπιδοφόρο μέλλον. Η δημιουργική επιστημονική συνεργασία με περίπου 2.000 Έλληνες ιατρούς ερευνητές από 1.200 ερευνητικά κέντρα, στο πλαίσιο 116 κλινικών ερευνητικών προγραμμάτων που έχουν οδηγήσει στη συλλογή δεδομένων από περίπου 15.000 ασθενείς,
Σημαντικές επιδόσεις στον τομέα της κερδοφορίας εμφάνισαν οι εταιρείες Bristol-Myers Squibb, Amgen, Takeda, IFET, BOKATE, UCB, SB Biotechnology Supliers και Baxter Hellas.
Η Pfizer Ελλάς, που διευθύνεται από τον κ. Jim Sage, αν και είδε τις πωλήσεις να υποχωρούν κατά 8,4% και τα κέρδη της κατά 50,7% εμφάνισε τζίρο περίπου 230 εκατ. ευρώ και κέρδη 5,6 εκατ. ευρώ.

H Bayer Hellas, που διευθύνεται από τον κ. Barroca Joao Ribeiro, σημείωσε σημαντική αύξηση τζίρου από 152 εκατ. ευρώ το 2014 σε περίπου 172 εκατ. ευρώ το 2015, γεγονός που «μεταφράστηκε» στα οικονομικά της αποτελέσματα. Η εταιρεία μετέτρεψε ζημιές 24 εκατ. ευρώ του 2014 σε κέρδη περίπου 2 εκατ. ευρώ το 2015.

Η Sanofi Aventis που διευθύνεται από τον κ. Μάρκο Γερασόπουλο αύξησε επίσης τα κέρδη της από 1,9 σε 2,9 εκατ. ευρώ το 2015.

Τέσσερις χονδρεμπορικές επιχειρήσεις βρέθηκαν στην κορυφή του χονδρεμπορίου φαρμάκων της χώρας κατά το 2015 κατακτώντας τις πρώτες θέσεις στον κατάλογο των πιο κερδοφόρων εταιρειών του κλάδου. Πρόκειται για τις επιχειρήσεις ΠΕΙΦΑΣΥΝ (είναι ο Πειραϊκός Φαρμακευτικός Συνεταιρισμός που αύξησε τα κέρδη του κατά 17% για να φτάσει τα 1,8 εκατ. ευρώ), ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ (ο αντίστοιχος συνεταιρισμός των φαρμακοποιών Αττικής με κέρδη περίπου 1 εκατ. ευρώ), ΞΥΔΙΑΣ (με 1,6 εκατ. ευρώ) και η Συνεταιριστική Φαρμακαποθήκη με κέρδη 1,3 εκατ. ευρώ).


Πηγή : iatronet