Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2016

Παράταση «ζωής» στις δαπάνες των νοσοκομείων

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Τα πολλαπλά καμπανάκια κινδύνου, για εξάντληση των προϋπολογισμών των δημόσιων νοσοκομείων ανάγκασαν την πολιτεία σε αύξηση των δαπανών.

Tο όριο δαπανών είχε ήδη εξαντληθεί και πολλά, μεγάλα νοσοκομεία δεν μπορούσαν να παραγγείλουν φάρμακα. Αναγκάζονταν, λοιπόν, να βρουν άλλους τρόπους να καλύψουν τους ασθενείς τους.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι πως, σύμφωνα με πληροφορίες , το claw back για τα νοσοκομεία προσεγγίζει το 41% της δαπάνης του πρώτου εξαμήνου .


Η «σειρήνα» ήχησε πολλαπλώς και το Υπουργείο Υγείας προχώρησε σε αναμόρφωση του συνολικού προϋπολογισμού των Νοσοκομείων κάθε Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ).

Έτσι, με ειδική απόφαση του Κεντρικό Συμβουλίου Υγειονομικών Περιφερειών (ΚΕΣΥΠΕ) και σε συνεννόηση με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, η Αριστοτέλους προέβη σε αύξηση κατά 40 εκατ. ευρώ του ορίου δαπανών των δημόσιων νοσοκομείων.

Ειδικότερα, αυξήθηκε ο κωδικός για τα φάρμακα κατά 20 εκατ. ευρώ, ενώ άλλα 20 εκατ. ευρώ προστέθηκαν στους κωδικούς για τις υπόλοιπες λειτουργικές δαπάνες των νοσηλευτικών ιδρυμάτων.

«Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται για το επόμενο διάστημα ο ομαλός εφοδιασμός των νοσοκομείων με φάρμακα και υγειονομικό υλικό», υποστηρίζει το Υπουργείο.

Αν, όντως, επαρκούν τα 40 εκατ. ευρώ για να καλύψουν όλες τις ανάγκες θα φανεί στην πράξη, αν αναλογιστούμε ότι μόνο για το φάρμακο το όριο των 570 εκατ. ευρώ της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης υπολείπεται κατά πολύ από τα 750 εκατ. ευρώ, στα οποία έφθασε πέρσι.


Πηγή : virus