Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2016

Κι όμως, αναρτήθηκε το Δελτίο Τιμών Νέων Φαρμάκων!

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας φιγουράρει εδώ και λίγη ώρα το Δελτίο Τιμών Νέων Φαρμάκων, με τη συνοδευτική του Υπουργική Απόφαση. Βέβαια, από την επίσημη εκκίνηση της διαδικασίας στον ΕΟΦ στα τέλη του Ιουλίου (εδώ) έχουν παρέλθει 3 μήνες, πάνω από 2 μήνες από όταν εστάλη στο Υπουργείο Υγείας (εδώ)…

Να θυμίσουμε ότι είχε περάσει από την Επιτροπή Τιμών στις αρχές του Σεπτεμβρίου (εδώ). Σύμφωνα με την ΥΑ που υπογράφει ο Ανδρέας Ξανθός, το Δελτίο Τιμών, που περιλαμβάνει περί τα 612 νέα σκευάσματα, είχε μπει στην τελική φάση μόλις στις 20 Οκτωβρίου, όταν η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών της Αριστοτέλους απέστειλε το σχετικό έγγραφο. Το έν λόγω έγγραφο ανέφερε πως “η δαπάνη που θα προκύψει από την ένταξη νέων φαρμάκων στο Δελτίο Τιμών, σε ό,τι αφορά τον εφοδιασμό των Νοσοκομείων και του ΕΟΠΥΥ, δεν επιβαρύνει πρόσθετα ούτε τον Προϋπολογισμό του Κράτους ούτε των προαναφερόμενων Ν.Π.Δ.Δ., καθότι ενεργοποιείται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback) στην υπέρβαση της φαρμακευτικής τους δαπάνης”.

Το Δελτίο Τιμών, που φαίνεται να “ανοίγει” το δρόμο και για την διαδικασία της δεύτερης γενικής ανακοστολογησης, περιλαμβάνει μεταξύ των νέων σκευασμάτων πρωτότυπα, πολυαναμενόμενα φάρμακα, γενόσημα και νέες μορφές, αλλά και αρκετά ΜΗΣΥΦΑ. Βέβαια, ειδικά οι ασθενείς θα πρέπει να περιμένουν για να αποκτήσουν πρόσβαση στα νέα φάρμακα, καθώς μένει η συνεδρίαση της Επιτροπής Θετικής Λίστας (εδώ).

Ωστόσο, οι τιμές των νέων σκευσμάτων ισχύουν από την ανάρτηση του Δελτίου Τιμών στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας, αν και οι φαρμακευτικές επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις επί του αναρτημένου δελτίου τιμών ηλεκτρονικά στην Αριστοτέλους (med.price@moh.gov.gr) μέσα σε 5 ημέρες, από την επόμενη της ανάρτησης (λεπτομέρειες εδώ).

ΔΤΦ Νέα Φάρμακα

ΥΑ Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Νέα

Πηγή: virus.com.gr