Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2016

Αλληλογραφία από την εποχή του… χαλκού

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Μπορεί να βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα, η χώρα να διανύει τον 6ο χρόνο οικονομικής κρίσης και η Πολιτεία να συνεχίζει να «κόβει» απ’ όπου βρίσκει για να περιορίσει τα «έξοδα». Κάποιοι όμως στην Κυβέρνηση εννοούν να επιβαρύνουν άσκοπα τα δημόσια οικονομικά με έξοδα αλληλογραφίας.

H πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (επισυνάπτεται) που ανάρτησε στη Διαύγεια το Υπουργείο Υγείας, με την οποία αναζητείται ανάδοχος για την εκτύπωση και προμήθεια φακέλων αλληλογραφίας με το εθνόσημο, το λογότυπο του Υπουργείου και τα στοιχεία διεύθυνσης του Υπουργείου Υγείας για την διακίνηση εγγράφων των υπηρεσιών του, είναι χαρακτηριστική.


Με βάση την προκήρυξη, ο ανάδοχος θα επιλεγεί με βάση την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά και ο συνολικός προϋπολογισμός ενδέχεται να φτάσει μέχρι και τις 5.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) για 75.000 φακέλους διαφόρων προδιαγραφών.

Προφανώς στην Αριστοτέλους δεν έχουν ανακαλύψει ακόμη το e-mail…

7nthe465fio-g3v


Πηγή : virus