Τρίτη, 4 Οκτωβρίου 2016

Ομάδα Εργασίας για το Φάρμακο συγκροτεί το Υπουργείο Υγείας

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Δεκαμελή Ομάδα Εργασίας για τον αποτελεσματικό έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης και τη διασφάλιση της καθολικής πρόσβασης των πολιτών στα αναγκαία φάρμακα, συγκρότησε ο Ανδρέας Ξανθός, σε συνέχεια σχετικής δέσμευσης που είχε λάβει το καλοκαίρι σε συνάντηση που είχε με τον ΣΦΕΕ και την ΠΕΦ.
Αντικείμενα δραστηριότητας της Ομάδας Εργασίας είναι:

  1. Η παρακολούθηση της εξέλιξης της εξωνοσοκομειακής & ενδονοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης.
  2. Η αξιολόγηση των παρεμβάσεων που έχουν γίνει μέχρι σήμερα & η ανάλυση των παραμέτρων που επιδρούν αυξητικά στις δαπάνες (δημόσιες & ιδιωτικές) για το φάρμακο.
  3. Η διατύπωση & τεκμηρίωση προτάσεων αναφορικά με το κανονιστικό πλαίσιο & τις απαιτούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις προκειμένου να ελεγχθεί αποτελεσματικότερα η φαρμακευτική δαπάνη & να καλυφθούν αξιόπιστα οι φαρμακευτικές ανάγκες του πληθυσμού.
Η Ομάδα Εργασίας θα υποστηρίζεται για τη λειτουργία της από τη Δ/νση Φαρμάκων & Προϊόντων Υγείας του Υπουργείου Υγείας και θα συνεδριάζει σε χώρο του Υπουργείου Υγείας.
Ο ρόλος της είναι συμβουλευτικός και καλείται να παραδώσει την πρότασή της στον Υπουργό Υγείας μέχρι την 31 Οκτωβρίου 2016 οπότε και ολοκληρώνεται το έργο της.
Δείτε την ΥΑ που αναρτήθηκε στη Διαύγεια: o6o0465fio-rpsp
Πηγή: virus.com.gr