Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2016

ΕΕΦΠ: Νέος οδηγός συμβουλευτικής για φαρμακοποιούς "Φάρμακα & Οδήγηση"

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Η ΕΕΦΠ (Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικής Πρακτικής) δημοσίευσε έναν νέο οδηγό για φαρμακοποιούς ο οποίος στοχεύει να τους στηρίξει στο συμβουλευτικό τους έργο κατά τη διάθεση των φαρμάκων.

Ο νέος αυτός οδηγός επικεντρώνεται στο ζήτημα της φαρμακοεπαγώμενης μείωσης της οδηγικής ικανότητας, ένα ζήτημα που μάλλον δεν έχει αναδειχθεί στον βαθμό που θα έπρεπε απο το υγειονομικό προσωπικό της χώρας.

Τον νέο αυτό οδηγό μπορείτε να τον βρείτε στην ιστοσελίδα της ΕΕΦΠ, όπως επίσης την αφίσα ενημέρωσης της κοινότητας, φύλλο ενημέρωσης για τον ασθενή και σχετική λίστα φαρμάκων.