Σάββατο, 30 Ιουλίου 2016

ΕΟΠΥΥ: Διατηρείται η συμμετοχή 10% στα φάρμακα σε όσους παύουν να είναι δικαιούχοι ΕΚΑΣ

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
26-7-2016
ΕΟΠΥΥ Αριθ.Πρωτ.: ΔΒ4Γ/26781 
ΘΕΜΑ: «Σχετικά με την καταβολή μειωμένης συμμετοχής (10%) από τους δικαιούχους ΕΚΑΣ και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους για όλα τα φάρμακα»
Σχετικά:1.Νόμος 4387/2016 ΦΕΚ 85 Α'/12-5-2016, άρθρο 92
2. Νόμος 4389/2016 ΦΕΚ 94Α'/27-5-2016, άρθρο 235 παρ.6 
3. Νόμος 1902/1990 ΦΕΚ 138Α'/17-10-1990, άρθρο 19 παρ.3 
4. Νόμος 2726/1999 ΦΕΚ1/Α'/5-1-1999 άρθρο 34 παρ.1 
5. Το υπ' αριθμ. πρωτ. Φ. 80000/οικ.28939/1153/30.6.2016 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Σας γνωρίζουμε ότι σε εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι, από 1-1-2016 και μέχρι 31-12-2019, οι συνταξιούχοι που δικαιούνται του επιδόματος ΕΚΑΣ και όσοι παύουν να είναι δικαιούχοι ΕΚΑΣ καθώς και τα μέλη της οικογένειας τους και μέχρι την οριστική κατάργηση της εν λόγω παροχής (από 1-1-2020), δικαιούνται στην εξωνοσοκομειακή φαρμακευτική περίθαλψη ποσοστό συμμετοχής 10% επί της διατιμημένης αξίας του φαρμάκου, για όλα τα φάρμακα (ΦΕΚ 2883/26-10-2012).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΜΠΕΡΣΙΜΗΣ
Επ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς