Τρίτη, 28 Ιουνίου 2016

Brexit & Φαρμακοβιομηχανία: Οδηγός πρέπει να είναι ο ασθενής

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Στο κλίμα αβεβαιότητας στο οποίο έχει εισέλθει η Ε.Ε. μετά την απόφαση των Βρετανών να αποχωρήσουν από την ευρωπαϊκή «οικογένεια» , η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων και Συνδέσμων (EFPIA) και ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) προσπαθούν να εστιάσουν τη συζήτηση για την επόμενη ημέρα στον κλάδο του Φαρμάκου, στην ουσία, τον ασθενή.

«Είναι πολύ σημαντικό όλες οι αποφάσεις που θα επακολουθήσουν να θέτουν στο επίκεντρο τον ασθενή», τονίζεται σε κοινή ανακοίνωση των Συνδέσμων, οι οποίοι δεσμεύονται πως θα συνεργαστούν με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς τους επόμενους μήνες.


«Η EFPIA και ο ΣΦΕΕ υποστηρίζουν τον κοινό στόχο που αφορά στην άμεση πρόσβαση σε φάρμακα σε όλη την Ευρώπη, καθώς και τη διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος κανονιστικών ρυθμίσεων και άσκησης πολιτικής που ενθαρρύνει την καινοτομία και στηρίζει την έρευνα και ανάπτυξη νέων φαρμάκων για την κάλυψη των αναγκών των ασθενών, των συστημάτων υγείας και της κοινωνίας», αναφέρουν.


Πηγή : virus