Δευτέρα, 4 Νοεμβρίου 2013

ΠΦΣ: Σχετικά με τη σύνθεση της επιτροπής συνταγογράφησης

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
ΑΘΗΝΑ 4/11/2013
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Από το Υπουργείο Υγείας μας διευκρίνισαν μετά από ερώτηση - παρέμβασή μας για την απουσία Φαρμακοποιού από την σύνθεση της Επιτροπής «Παρακολούθησης εφαρμογής των κατευθυντηρίων γραμμών συνταγογράφησης», ότι το έργο της Επιτροπής αφορά την παρακολούθηση εφαρμογής των θεραπευτικών πρωτοκόλλων, αντικείμενο που αναφέρεται στο πεδίο αρμοδιότητας  της Ιατρικής Κοινότητας.

                        ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ