Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2013

Συνεδρίαση της επιτροπής στη Βουλή για τα ληξιπρόθεσμα του ΕΟΠΥΥ που αφορούν φαρμακεία

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Χθες το απόγευμα συνεδρίασε η επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, συζήτηση στην οποία παρέστη ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος δια του προέδρου του κ. Θεοδοσιάδη. 

Συζητήθηκε και εγκρίθηκε η διάταξη που αφορά τη ρύθμιση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του 2010, 2011 και 2012 και για την οποία σας είχαμε ενημερώσει αποκλειστικά (βλέπε ΕΔΩ).
Υπέρ της διάταξης επιχειρηματολόγησε ο πρόεδρος του Πανελληνίου, ενώ συμφώνησε και ο εισηγητής της μειοψηφίας στη Βουλή.

Με αφορμή τη συζήτηση της διάταξης, γενικεύθηκε η κουβέντα γύρω από τα ληξιπρόθεσμα χρέη, γύρω από την έλλειψη ρευστότητας στην αγορά του φαρμάκου και τις προοπτικές χρηματοδότησης του ΕΟΠΥΥ καθώς και της στήριξης της φαρμακευτικής περίθαλψης. 

Παρών από την κυβέρνηση στην επιτροπή, της οποίας πρόεδρος ήταν ο κ. Κρεμαστινός, ήταν ο Υφυπουργός Υγείας κ. Αντώνης Μπέζας, ενώ τοποθετήθηκαν επίσης ο πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου κ. Βλασταράκος και ο εκπρόσωπος της ΟΕΝΓΕ κ. Λειβαδάς.

Το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που περιέχει την επίμαχη διάταξη θα έρθει προς ψήφιση στη Βουλή πιθανότατα την ερχόμενη εβδομάδα.

Υπενθυμίζουμε τη διάταξη:

«Για την εξόφληση του συνόλου των υφιστάμενων κατά τα έτη 2010, 2011 και 2012 οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των Κλάδων Υγείας των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που εντάχθηκαν στον Οργανισμό, προς τα φαρμακεία:
α) Δεν απαιτείται η προσκόμιση στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τα φαρμακεία φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, καθώς τελούν εν ισχύ οι ήδη προσκομισθείσες από τα φαρμακεία για την εξόφληση των τρεχουσών οφειλών του Οργανισμού.
β) Τα φαρμακεία υποχρεούνται όπως εντός μηνός από την εξόφληση εκδώσουν και προσκομίσουν πιστωτικό τιμολόγιο προς τον Οργανισμό για το ποσό της εκπτώσεως επί της συναλλακτικής αξίας (αξία παραστατικού στοιχείου προ Φ.Π.Α.), που παρασχέθηκε. Η καταβολή γίνεται με έκδοση χρηματικού εντάλματος ύστερα από πρόχειρο ή τακτικό λογιστικό έλεγχο, που διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή των φορέων των οποίων ο κλάδος υγείας μεταφέρθηκε στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Εάν, μετά τη καταβολή της προκαταβολής, κατά τον έλεγχο και την εκκαθάριση των παραστατικών προκύψει οφειλόμενο ποσό μικρότερο του προκαταβληθέντος, η διαφορά παρακρατείται από τους επόμενους λογαριασμούς των φαρμακείων. Σε περίπτωση μη υποβολής νεότερου λογαριασμού εντός τριμήνου από την εκκαθάριση, η διαφορά αναζητείται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. κατά τις διατάξεις περί αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.»