Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2013

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΖΗΤΑ Ο ΠΦΣ

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Αθήνα, 16/102013
Αριθμ. Πρωτ. 2394
ΠΡΟΣ
ΕΟΠΥΥ
Φαρμακευτική  Δ/νση 
Υπόψη Προϊσταμένης
κα Γιώτα Λίτσα
  Κοινοποίηση:
Γραφείο Προέδρου 

Πληροφορούμεθα από τις εταιρείες  διαχείρισης προγραμμάτων φαρμακείων ότι δεν είναι τεχνικά εφικτό μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης 16/10/2013 να εγκατασταθούν στους  Η/Υ των φαρμακείων οι αλλαγές που προκύπτουν με την υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2219/9-9-2013 και αλλάζει τον τρόπο συμμετοχής των ασφαλισμένων. 

Ενδεχόμενα λάθη που είναι πολύ πιθανό να εμφανισθούν εάν η διαδικασία γίνει χωρίς προηγουμένως να τεσταριστεί, θα πλήξουν την αξιοπιστία του συστήματος, αναγκαστικά θα επιβάλλει την αποσύνδεση των φαρμακείων από το σύστημα API, και κατ’ επέκταση θα αδρανοποιήσει τους φορολογικούς μηχανισμούς έκδοσης αποδείξεων και τελικά θα οδηγηθούμε σ’ ένα απέραντο αδιέξοδο.
Για τους λόγους αυτούς, παρακαλούμε η υλοποίηση του νέου συστήματος να μετατεθεί κατά 48 ώρες, ώστε στο διάστημα αυτό η ΗΔΙΚΑ συνεργαζόμενη με τις εταιρείες διαχείρισης προγραμμάτων φαρμακείων  να εξασφαλίσει την χωρίς προβλήματα υλοποίηση της Υπουργικής Απόφασης. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ              ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ