Τρίτη, 1 Οκτωβρίου 2013

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια ο μισός Ιούνιος

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η πληρωμή του μισού λογαριασμού του Ιουνίου που αφορά σε συνταγές φαρμάκων και παραπεμτικά αναλωσίμων. Το κονδύλι ανέρχεται στα 85,7 εκατ. ευρώ, ενώ αναμένεται σύντομα και η ανάρτηση του υπολοίπου του Ιουνίου.