Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2013

13ο Πανελλήνιο Συνέδριo της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρίας

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF

Η Ελληνική Βοτανική Εταιρεία οργανώνει το 13ο Πανελλήνιο Συνέδριό της, από τις 3 έως και 6 Οκτωβρίου 2013, στη Θεσσαλονίκη. Τίτλος του είναι «Το πράσινο της ελπίδας: Η βοτανική σήμερα, θεωρία και πράξη».  Η θεματολογία περιλαμβάνει όλα τα πεδία της επιστήμης της Βιολογίας Φυτών. Μια ειδική συνεδρία θα αφορά στις ανακοινώσεις των μελών της Ελληνικής Φυκολογικής Εταιρείας
Επιθυμία μας είναι η πραγματοποίηση ενός Συνεδρίου όπου η φιλοξενία, η αμεσότητα και η επικοινωνία θα κυριαρχούν, δημιουργώντας κλίμα αισιοδοξίας και προοπτικής στους νέους που ασχολούνται με τη Βοτανική. 

Το Συνέδριο είναι υπό την αιγίδα του Τμήματος Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για τα 40 χρόνια λειτουργίας του και θα έχει την υποστήριξη του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΑΠΘ. Η διεξαγωγή του συμπίπτει με τα 48α Δημήτρια της πόλης.
 Ο Πρόεδρος της                                                                 Η Πρόεδρος της Οργανωτικής
Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας                                           Επιτροπής του Συνεδρίου 
Κώστας A. Θάνος, Καθηγητής                                             Στέλλα Κοκκίνη, Καθηγήτρια 
Τμήμα Βιολογίας ΕΚΠΑ                                                       Τμήμα Βιολογίας ΑΠΘ