Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2011

ΙΚΑ: Μείωση φαρμακευτικής δαπάνης Ιουνίου 2011

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ γνωστοποιεί, ότι η φαρμακευτική δαπάνη το μήνα Ιούνιο 2011 διαμορφώθηκε στο ποσό των 128.300.000 € σημειώνοντας μείωση 8% σε σχέση με τον Ιούνιο του 2010, όπου η αντίστοιχη δαπάνη ήταν 139.395.000 €, καθώς ήδη εφαρμόζονταν ο έλεγχος των συνταγών με τη διαδικασία της σάρωσης.


Η αντίστοιχη φαρμακευτική δαπάνη του Ιουνίου 2009, όπου δεν εφαρμόζονταν η παραπάνω διαδικασία, ήταν 188.574.613 €, συνεπώς υπάρχει μείωση κατά 32%, σε σχέση με τον Ιούνιο του 2011.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ       
&                          
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ