Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Κανονισμός ΕΟΠΥΥ 18/11/2012

Εγκύκλιοι Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
 1. ΕΟΠΥΥ: Καθορισμός διαδικασίας παρακρατήσεων σε λογαριασμούς φαρμακείων
 2. Χορήγηση συνταγολογίων σε πιστοποιημένους μη συμβεβλημένους ιατρούς
 3. Οδηγίες για συνταγογράφηση και εκτέλεση συνταγών λόγω προβλημάτων στην Ηλεκτρονική συνταγογράφηση
 4. Κατάργηση Δίμηνης Συνταγής στον ΕΟΠΥΥ
 5. «Χορήγηση συνταγολογίων σε ιατρούς αλλεργιολόγους του ΕΟΠΥΥ» 8/2/2012»
 6. «Παρέχονται διευκρινήσεις που αφορούν την συνταγογράφηση και την χορήγηση φαρμάκων υψηλού κόστους στους ασφαλισμένους ΟΓΑ» 3/2/2012»
 7. «Σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης του φαρμάκου LUCENTIS 3/2/2012»
 8. «Σχετικά με την χορήγηση των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων FORSTEO (Teripatadine) και PREOTACT (Parathormone) και VIREAD (Tenofovir Disiproxil Fumarate) 3/2/2012»
 9. «Σχετικά με τα δικαιολογητικά για Φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που εξετάζονται από Ειδική Επιτροπή φαρμάκων (BOTOX-DYSPORT, Γ-ΣΦΑΙΡΙΝΕΣ, ΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΝΕΣ ΣΕ M.D.S.-XNA, ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΑ-ΣΩΜΑΤΟΣΤΑΤΙΝΕΣ, LUCENTIS-MACUGEN, PREOTACT, FORSTEO, ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΑ, SPRYCEL - TASIGNA, SYNAGIS) 3/2/2012»
 10.  Ενημέρωση για τρίμηνες συνταγές, προϊόντα ειδικής διατροφής και ΚΑΠΗ
 11.  Απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν τη συνταγογράφηση 
 12.  Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή συνταγών ΕΟΠΥΥ (13/1/12)
 13.  ΠΦΣ: Διευκρινίσεις επί του ενιαίου κανονισμού παροχών υγείας
 14.  Οδηγίες συνταγογράφησης φαρμάκων για ασφαλισμένους ΟΓΑ
 15.  Οδηγίες υποβολής συνταγών ΕΟΠΥΥ 28/12/2011
 16.  «Ενημέρωση από το Φ.Σ.Θ. για την κατάσταση των συνταγών του ΕΟΠΥΥ»
 17.  Συνταγογράφηση και από μη συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιατρούς
 18.  Δελτίο Τύπου ΕΟΠΥΥ 29/12/2011
 19.  Οδηγίες χορήγησης αναλωσίμων 28/12/2011
 20.  Οδηγιές σχετικά με συνταγές νοσηλευομένων ΟΑΕΕ
 21.  Ο αριθμός σύμβασης των φαρμακοποιών με τον ΕΟΠΥΥ
 22.  Διανομή συνταγολογίων σε ιατρούς εξωτερικών ιατρείων Στρατιωτικών Νοσοκομείων για ασφαλισμένους του ΟΠΑΔ
 23.  Διαδικασία συνταγογράφησης στα ΚΑΠΗ
 24.  Ενημέρωση σχετικά με την υποβολή λογαριασμών φαρμάκων του ΕΟΠΥΥ ΕΟΠΥΥ
 25.  Συνταγογράφηση από Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας σε ασφαλισμένους ΟΠΑΔ και ΟΑΕΕ
 26.  Χορήγηση υλικών κολοστομίας ασφαλισμένων ΟΠΑΔ στον ΕΟΠΥΥ
 27.  Η υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ ΠΦΣ και ΕΟΠΥΥ
 28.  Συνταγογράφηση σε ασφαλισμένους ΟΠΑΔ-ΟΑΕΕ σε νοσοκομεία
 29.  Διευκρινίσεις για αρίθμηση συνταγών, δίμηνες συνταγές και χορήγηση εμβολίων
 30.  «Χρήση της εφαρμογής Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης από 01/11/2011, στο πλαίσιο έναρξης της λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ» και «Ερωτήσεις και απαντήσεις για το νέο οργανισμό ΕΟΠΥΥ»
 31.  «Ενιαίο συνταγολόγιο στον ΕΟΠΥΥ - 1/11/2011»
 32.  «ΙΚΑ: Σχετικά με τη διάθεση φαρμάκων του καταλόγου φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων σοβαρών παθήσεων»
 33.  «Διευκρινίσεις που αφορούν στη διάθεση φαρμάκων υψηλού κόστους, στην έκδοση συνταγών Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και στην υποβολή λογαριασμών φαρμακείων»
 34.  «Διανομή συνταγολογίων σε ιατρούς»