Συμμετοχές Φαρμάκων

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Ο παρακάτω επικαιροποιημένος πίνακας του ΕΟΦ που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του (βλέπε ΕΔΩ) στις 16/11/12 είναι ενδεικτικός και σύμφωνα με το έγγραφο που ακολουθεί δεσμεύει μόνο τους συνταγογραφούντες ιατρούς.
Για να το δείτε καθαρά πατήστε το πλήκτρο “Fullscreen", ενώ για να το κατεβάσετε το πλήκτρο “Download”.
Στο τέλος θα βρείτε και το ΦΕΚ με το οποίο καθορίστηκαν οι συμμετοχές.
Πιέστε ΕΔΩ για να δείτε την απόφαση του ΕΟΠΥΥ που υϊοθετεί τις νέες συμμετοχές.
Συμμετοχές Φαρμάκων - ΕΟΦΤο ΦΕΚ με τον καθορισμό και τροποποίηση των συμμετοχών
ΦΕΚ Β’2883 26/10/2012 - Συμμετοχές

Επίσης για τις συμμετοχές φαρμάκων δείτε την τροποποίηση του ΕΟΠΥΥ για τις αναιμίες και τις χρόνιες νεφρικές παθήσεις πατώντας ΕΔΩ


Δείτε επίσης την τελευταία προσθήκη του ΕΟΠΥΥ της 21/6/2013, όπου σύμφωνα με το ΦΕΚ Β 1561, 21/06/2013 προστέθηκε η περίπτωση 13 :
«13. Ρευματοειδή αρθρίτιδα, νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα, ψωριασική αρθρίτιδα, αξονική σπονδυλαρθρίτιδα και διάχυτα νοσήματα του συνδετικού ιστού, όσον αφορά τα τροποποιητικά φάρμακα (μεθοτρεξάτη, λεφλουνομίδη, κυκλοσπορίνη, σουλφασαλαζίνη, υδροξυχλωροκίνη, αζαθειοπρίνη, D−πενικιλλαμίνη, κυκλοφωσφαμίδη) και για τις ενδείξεις των συγκεκριμένων ρευματικών παθήσεων».