Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2020

ΠΦΣ: Ανακοίνωση για το Άρθρο 49

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Προς Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους Της Χώρας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 49
Διευκρινίζουμε ότι σχετικά με την παραλαβή των φαρμάκων για τους χρονίως πάσχοντες , το άρθρο 49 της ΠΝΠ αναφέρει τα κάτωθι :

1. Ο ίδιος ο ασφαλισμένος απλώς υπογράφει την συνταγή
2. Ο συγγενής α΄ και β΄ βαθμού υπογράφει και γράφει ΑΦΜ και Ταυτότητα στην συνταγή
3. Το τρίτο πρόσωπο υπογράφει και συνυποβάλει με την συνταγή και την υπεύθυνη δήλωση -στην οποία αναγράφει το ΑΦΜ και τον αριθμό ταυτότητας- που σας επισυνάπτουμε

Εκ του ΠΦΣ

Πηγή: ΠΦΣ