Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2018

Γαληνικά σκευάσματα: Πώς αποζημιώνονται και τι πληρώνει ο ασθενής

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Με το ισχύον σύστημα κοστολόγησης συνεχίζουν να αποζημιώνονται τα γαληνικά σκευάσματα, παρά την ισχύ του νέου Κανονισμού Παροχών.
Ο λόγος, όπως αναφέρει ο ΕΟΠΥΥ, είναι ότι ακόμα δεν έχει εκδοθεί η ΥΑ που καθορίζει τις νέες τιμές. Για να γίνει αυτό, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, απαιτείται σχετική εισήγηση του Οργανισμού και γνώμη του ΚΕΣΥ.

Με βάση, λοιπόν, το τρέχον καθεστώς: » Τα γαληνικά σκευάσματα αποζημιώνονται με συνταγή και ποσοστό συμμετοχής ανάλογα με τη διάγνωση. Χορηγείται η αξία των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και των φαρμακευτικών ουσιών που τα αποτελούν, καθώς και η φαρμακοτεχνική εργασία, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά κοστολόγηση. Τα ομοιοπαθητικά φάρμακα και τα καλλυντικά δεν αποζημιώνονται».


Πηγή : virus