Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2018

Αντιπρόταση φαρμακοβιομηχανίας για τιμολόγηση φαρμάκων και clawback

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Με κεντρικό αίτημα την αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης, η οποία δεν επαρκεί για την κάλυψη των ασθενών, ο Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΦΕΕ) καταθέτει αντιπρόταση στο υπουργείο Υγείας για την τιμολόγηση των φαρμάκων και την υποχρεωτική επιστροφή clawback, δηλώνοντας ταυτόχρονα την αντίθεσή του για την καθιέρωση κλειστών προϋπολογισμών από την ερχόμενη χρονιά.
Σε ότι αφορά το clawback, αντί της πρότασης του υπουργείου να συνυπολογίζεται στο ποσό η ανάπτυξη της κάθε εταιρείας σε ποσοστό 30%, αντιπροτείνεται η διατήρηση της σημερινής ρύθμισης που συνυπολογίζει στο συνολικό ποσό την ανάπτυξη της εταιρείας σε ποσοστό μόνο 10%. Παραπέμπει, δε, για το 2020 και μετά, την αύξηση του ποσοστού συνυπολογισμού της ανάπτυξης της κάθε εταιρείας, από 10% σε 20%, ή και 30% (όπως προβλέπει η πρόταση του υπουργείου).
Σύμφωνα με παράγοντες της φαρμακευτικής βιομηχανίας, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η πρόταση του υπουργείου Υγείας για τιμολόγηση βάσει της χαμηλότερης τιμής της Ευρωζώνης, παρά μόνο σε επίπεδο διορθώσεων τιμών και αντιπροτείνεται η τιμολόγηση με βάση τις 3 φθηνότερες τιμές της Ευρωζώνης, ενώ για την επίπτωση των αναπροσαρμογών αυτών στην φαρμακευτική δαπάνη, συνιστάται η βοήθεια εξωτερικού συμβούλου με την χρήση διαφόρων μοντέλων υπολογισμού με διαφορετικά κόστη ημερήσιας θεραπείας.
Αναλυτικά, η πρόταση του ΣΦΕΕ για την τιμολόγηση των φαρμάκων, συμφωνεί κατ΄ αρχήν με την πρόταση του υπουργείου Υγείας για ανατιμολόγηση μία φορά το χρόνο, υποστηρίζει τη χρήση συσκευασιών 28 ή 30 ημερών για χρόνιες παθήσεις ώστε οι ασθενείς να καλύπτονται σε μηνιαία βάση για τη θεραπεία τους, και προτείνει τηγραμμική συσχέτιση των συσκευασιών κατά την τιμολόγηση, με τη συσκευασία αναφοράς να λαμβάνεται αυτή που είναι πλησιέστερη στο πληρέστερο δοσολογικό σχήμα.
Σε ότι αφορά τα πρωτότυπα φάρμακα υπό καθεστώς προστασίας πατέντας, προτείνει να τιμολογούνται με βάση το μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών της Ευρωζώνης σε ίδια προϊόντα - βάσει 9ψήφιου κωδικού ΕΟΦ. Η ανατιμολόγησή τους θα πρέπει να γίνεται με βάση το μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών βάσει του ίδιου 9ψήφιου κωδικού (που πιστοποιεί ότι τα προϊόντα είναι ίδια και σε επίπεδο συσκευασίας), διαφορετικά όταν δεν υπάρχουν τιμές σε 3 χώρες, τότε η ανατιμολόγηση να γίνεται με γραμμική αναγωγή στην πληρέστερη συσκευασία. Ως σημείο "ασφαλείας", ζητείται να λαμβάνεται υπόψιν ο μέσος όρος των τριών χαμηλότερων τιμών της Ευρωζώνης, κάτω από τον οποίο να μην πέφτουν οι τιμές των πρωτοτύπων φαρμάκων.
Για τα πρωτότυπα φάρμακα που χάνουν την πατέντα τους (off patent), συναρτάται η μείωση της τιμής τους με την κυκλοφορία του πρώτου γενοσήμου, και προτείνεται η μείωση της τιμής κατά 50% τον πρώτο χρόνο και κατά 20% τις επόμενες δύο χρονιές. Στη συνέχεια προτείνεται η μείωση της τιμής τους κατά 10% για κάθε επόμενη χρονιά, μέχρι να φθάσει το κόστος ημερήσιας θεραπείας τα 0,25 ευρώ, ποσό που θα αποτελεί και τη χαμηλότερη τιμή, κάτω από την οποία δεν θα πρέπει να πέφτει ποτέ. Δικλείδα ασφαλείας και εδώ, τίθεται ο μέσος όρος των τριών φθηνότερων τιμών της Ευρωζώνης.
Για τα γενόσημα, ο ΣΦΕΕ προτείνει τη διατήρηση του 80% της τιμής των off patent φαρμάκων αναφοράς, με μείωση τιμής μέχρι του κόστους ημερήσιας θεραπείας τα 0,20 ευρώ, ώστε πάντα να διατηρείται η διαφορά του 80% της τιμής του φαρμάκου αναφοράς, ενώ σημειώνει ότι γενόσημο που θα κυκλοφορήσει μετά τα πρώτα 2 χρόνια από την εισαγωγή του πρώτου γενοσήμου, θα πρέπει να οδηγείται στη διαπραγμάτευση.

Πηγή: healthmag