Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2018

Ανάκληση παρτίδας αντινεοπλασματικού φαρμάκου

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Την παρτίδα NK137 με ημερομηνία λήξης 7/2018 του φαρμακευτικού προϊόντοςLynparza 50mg/cap, ανακαλεί η AstRa Zeneca.

Η εταιρεία έλαβε αυτή την απόφαση προληπτικά, κατόπιν εργαστηριακών ελέγχων από τους οποίους διαπιστώθηκε αυξημένος αριθμός τροποποίησης της μορφής Α της δραστικής ουσίας στη μορφή L αυτής (με μειωμένης δραστικότητα). Η περιεκτικότητα της τελευταίας θεωρείται πιθανό να υπερβεί το όριο της προδιαγραφής πριν από την ημερομηνία λήξης του προϊόντος.

16875_07.03.2018_Lynparza

Πηγή : virus