Δευτέρα, 12 Μαρτίου 2018

Σε ποιες θεραπευτικές κατηγορίες τα γενόσημα ξεπερνούν τους μνημονιακούς στόχους

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Η Πολιτεία επεξεργάζεται ένα σχέδιο, σύμφωνα με το οποίο ο πολίτης που θα επιλέγει γενόσημο θα έχει μηδενική ή ελάχιστη συμμετοχή.

Μόλις ένα στα τρία φάρμακα που χορηγούνται σε Έλληνες ασθενείς είναι γενόσημα.

Παρά την ελαφρά βελτίωση, η χώρα μας έχει τα χαμηλότερα ποσοστά διείσδυσης γενοσήμων φαρμάκων, με μόλις 33,2% έναντι μέσου όρου 66,9% στην Ευρωπαϊκή Ένωση των “18”.


Το ποσοστό αυτό πλησιάζει στον μνημονιακό στόχο του 40% που είχε οριστεί για τον Δεκέμβριο του 2017, αλλά απέχει σημαντικά από τον στόχο 60% για τον Δεκέμβριο του 2018, ο οποίος είχε συμφωνηθεί με τους “θεσμούς”. Τα ποσοστά αναφέρονται σε όγκο πωλήσεων, δηλαδή σε συσκευασίες.

Ενδεικτικό της απόστασης είναι το στοιχείο πως στην Ιταλία η διείσδυση των γενοσήμων είναι 44%, στην Πορτογαλία 50,3% και στην Ισπανία 51,1%.

Υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένες θεραπευτικές κατηγορίες και μάλιστα αρκετά εμπορικές, στις οποίες τα γενόσημα έχουν σημαντικά υψηλότερα ποσοστά στη χώρα μας. Χαρακτηριστικό είναι πως το 47% των φαρμάκων που χορηγούνται σε Έλληνες ασθενείς με νόσο Alzheimer είναι γενόσημα.

Πάνω από τον μνημονιακό στόχο είναι η διείσδυση των γενοσήμων στα φάρμακα για τη θεραπεία του πεπτικού έλκους και της γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης (43%), ενώ υψηλά ποσοστά καταγράφονται στα αντιψυχωσικά (40%) και στους αποκλειστές αδρενεργικών υποδοχέων (35%).

Κάτω από τον συνολικό μέσο όρο βρίσκεται η θεραπευτική κατηγορία των αντικαταθλιπτικών (29%).

Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση του ΙΟΒΕ, η οποία παρατίθεται πιο κάτω, η Ελλάδα έχει μεν τη χαμηλότερη διείσδυση των γενοσήμων, αλλά την υψηλότερη φαρμάκων εκτός πατέντας (34,2%), τα οποία έχουν σημαντικά χαμηλές τιμές (50% της τιμής των πρωτοτύπων).

Η χώρα μας είναι, ωστόσο, πρώτη σε διείσδυση πρωτοτύπων (on patent) φαρμάκων με ποσοστό 9,9%, έναντι μέσου ευρωπαϊκού όρου 6,5%.

Οι ειδικοί του ΙΟΒΕ σημειώνουν πως η διείσδυση σε όγκο των πρωτοτύπων φαρμάκων δικαιολογείται από τις σημαντικά χαμηλότερες τιμές τους έναντι των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (0,88 ευρώ ανά μονάδα έναντι 1,94 ευρώ).

H διείσδυση των μη προστατευμένων φαρμακευτικών προϊόντων (off patent και γενοσήμων) στην Ελλάδα ανέρχεται συνολικά στο 67,4% (34,2% και 33,2%, αντίστοιχα). Τα off patent διατίθενται περισσότερο στη χώρα μας σε σχέση με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο (19,8%).

Οι αναλυτές του ΙΟΒΕ τονίζουν πως η διείσδυση σε όγκο των μη προστατευμένων φαρμάκων (off patent και γενοσήμων) δικαιολογείται για τα μεν “off patent” από τις σημαντικά χαμηλότερες τιμές τους έναντι των ευρωπαϊκών χωρών (0,25 ευρώ ανά μονάδα, έναντι 0,31 ευρώ) και για τα γενόσημα από τις σχετικά υψηλότερες τιμές τους έναντι των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (0,18 ευρώ ανά μονάδα έναντι 0,12 ευρώ).


Συμμετοχή
Αναφερόμενος στο θέμα των γενοσήμων, ο υπουργός Υγείας ανέδειξε την ανάγκη ανακούφισης των ασθενών όσον αφορά τη συμμετοχή τους στο κόστος των φαρμάκων.

Σύμφωνα με τον Ανδρέα Ξανθό, η συμμετοχή των ασθενών ξεπερνά μεσοσταθμικά το 25% του συνολικού κόστους αγοράς φαρμάκου.

Η Πολιτεία – είπε – σε συνεννόηση με τη φαρμακοβιομηχανία και τους “θεσμούς” επεξεργάζεται ένα σχέδιο, σύμφωνα με το οποίο ο πολίτης που θα επιλέγει γενόσημο θα έχει μηδενική ή ελάχιστη συμμετοχή.


Πηγή : iatronet