Τετάρτη, 9 Αυγούστου 2017

Ερωτήματα προκαλεί εγκύκλιος του Γιώργου Γιαννόπουλου για... δωρεές από Κοινωνικά Φαρμακεία στα νοσοκομεία του ΕΣΥ!

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Σοβαρά ερωτήματα προκαλεί η με αριθμό πρωτοκόλλου οικ. 59604 και ημερομηνία 1 Αυγούστου 2017 εγκύκλιος του γενικού γραμματέα Υγείας Γιώργου Γιαννόπουλου προς τους διοικητές και τους διευθυντές των φαρμακείων όλων των νοσοκομείων του ΕΣΥ της χώρας μας, με την οποία ορίζονται οι διαδικασίες, βάσει των οποίων τα φαρμακεία των νοσοκομείων του ΕΣΥ θα δέχονται... δωρεές φαρμάκων από ιδιώτες και κινήσεις αλληλεγγύης, δηλαδή από τα Κοινωνικά Φαρμακεία της χώρας μας.


Το πρώτο ερώτημα είναι γιατί ένα Κοινωνικό Φαρμακείο αποφασίζει να δωρίσει σε νοσοκομείο του ΕΣΥ τα φάρμακα τα οποία έχει συλλέξει, προφανώς για να καλύψει τις δικές του ανάγκες προς αναξιοπαθούντες συνανθρώπους μας...

Δεύτερο ερώτημα είναι πώς είναι δυνατόν ο γενικός γραμματέας Υγείας να διευκολύνει τη διακίνηση φαρμάκων χωρίς κουπόνια, όταν είναι γνωστό ότι οι αρμόδιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί το πρώτο το οποίο αναζητούν στους ελέγχοους τους στα ιδιωτικά φαρμακεία της χώρας μας είναι ακριβώς εάν τα διακινούμενα φάρμακα φέρουν τα κουπόνια τους...

Τρίτο ερώτημα είναι, με δεδομένη την προκλητή ζήτηση και την κατευθυνόμενη υπερσυνταγογράφηση, πρακτικές οι οποίες πολλάκις έχουν διαπιστωθεί στη χώρα μας, μήπως η διακίνηση φαρμάκων χωρίς κουπόνια διευκολύνει την απόκρυψη τέτοιων κυκλωμάτων, τα οποία δρουν στο σύστημα και επιθυμούν να αποκρύψουν τα ίχνη τους...

Τέταρτο ερώτημα είναι με ποιες διαδικασίες έχουν "ορισθεί" οι φαρμακοποιοί των Κοινωνικών Φαρμακείων, ώστε ο γενικός γραμματέας Υγείας να τους καθιστά υπεύθυνους και φερέγγυους στην παροχή της εγγύησης προς τους φαρμακοποιούς των νοσοκομείων του ΕΣΥ, σύμφωνα με την οποίαν τα φάρμακα τα οποία παραδίδουν έχουν τύχει της ενδεδειγμένης φύλαξης...

Εφιστούμε την προσοχή της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υγείας στο γεγονός ότι η εγκύκλιος του Γιώργου Γιαννόπουλου μπορεί κάλλιστα να ανοίξει την όρεξη σε πλείστους όσους καλοθελητές οι οποίοι θα βρουν έναν πολύ καλό "νόμιμο" τρόπο για να συγκαλύψουν παράνομες δραστηριότητες, και μάλιστα εμπλέκοντας σε αυτή τη φάμπρικα τα Κοινωνικά Φαρμακεία...

Τέλος, οφείλουμε να σημειώσουμε ότι, με βάση την κείμενη νομοθεσία της χώρας μας, τα φάρμακα χωρίς κουπόνια, χωρίς ταινίες γνησιότητας, δηλαδή, αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), ως προς τη διαχείρισή τους, συνεπώς η εγκύκλιος του Γιώργου Γιαννόπουλου κινείται, συν τοις άλλοις, πέραν της κείμενης νομοθεσίας της χώρας μας...

Σύμφωνα με πολύ καλά πληροφορημένες πηγές , πάντως, ο Γιώργος Γιαννόπουλος εξέδωσε την ως άνω αμφιλεγόμενη εγκύκλιο "μετά από σχετικό επίσημο αίτημα των ιδίων των Κοινωνικών Φαρμακείων, το οποίο διατυπώθηκε στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας μετά τη θέση σε εφαρμογή της νομοθεσίας για την πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσηλευτική κάλυψη των ανασφαλίστων συνανθρώπων μας, νομοθεσία η οποία αφήνει τα Κοινωνικά Φαρμακεία χωρίς ουσιαστικό αντικείμενο".


Πηγή : ygeia360