Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017

Σ. Καλογερόπουλος :Ακούει ο Υπουργός; Και στην μέση ….. ο Φαρμακοποιός, με τον Ασθενή!

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Θλίψη προκαλεί στον Φαρμακευτικό κόσμο και στους Βαριά Πάσχοντες η αδιαφορία του ΕΟΠΥΥ!
Λέγαμε στις αρχές του έτους ότι,
“Ο ΠΦΣ προχώρησε σε μια σύμβαση με τον ΕΟΠΥΥ για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, τα αναλώσιμα, τα προϊόντα ειδικής διατροφής κ.λ.π., χωρίς να έχουμε την αποκλειστικότητα διακίνησης και χωρίς να έχουν κωδικοποιηθεί. Αυτό έχει σαν επακόλουθο την καθυστέρηση  κατάθεσης τους και πληρωμής αντίστοιχα (θα ήταν καλό και σκόπιμο, κατά την διάρκεια του προσωρινού καθεστώτος διακίνησης των  ιατροτεχνολικών προϊόντων, των αναλωσίμων και ειδών διατροφής με βάση τις αλλαγές που προωθεί ο ΕΟΠΥΥ, να μην είχε απενεργοποιηθεί το e-ΔΑΠΥ, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία της Κωδικοποίησης).
Παίρνοντας λοιπόν χαρτί και μολύβι και λαμβάνοντας σοβαρά υπ’ όψιν την φοροεισπρακτική πολιτική, το REBATE,την μείωση ποσοστού κέρδους(Φόρος εισοδήματος, συν 100% προκαταβολή φόρου και ασφαλιστικές εισφορές επί των κερδών 30,95%), την μείωση των τιμών των Φαρμάκων, την καθυστέρηση πληρωμής των ιατροτεχνολικών προϊόντων, των αναλωσίμων και ειδών διατροφής είναι βέβαιο  ότι οδηγούμαστε  σε έλλειψη ρευστότητας και κλείσιμο των φαρμακείων. “

Σήμερα λοιπόν μετά από 6 μήνες διαπιστώνουμε ότι και ο ασθενής αδυνατεί να προμηθευτεί τα αναλώσιμα, τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, κ.α από το φαρμακείο της γειτονιάς του, γιατί κάποιοι δεν έχουν φροντίσει να καταβάλλουν τα παλαιά ληξιπρόθεσμα, αλλά και τα νέα ληξιπρόθεσμα (αναλώσιμα, ιατροτεχνολογικά προϊόντα) που δημιούργησαν οι ίδιοι.
Από  την άλλη οι προμηθευτές ιατροτεχνολογικών  προϊόντων και αναλωσίμων που βρίσκονται και αυτοί σε δύσκολη οικονομική κατάσταση, ζητούν μετρητά ή δεν δίνουν μεγάλη πίστωση στα φαρμακεία, για να μπορέσουν να διαθέσουν οι φαρμακοποιοί στους βαριά πάσχοντες τα ανάλογα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και να καλύψουν την αδιαφορία και αδυναμία του ΕΟΠΥΥ.
Συμπερασματικά:
Είναι κατανοητό σε όλους ότι ο φαρμακοποιός βρίσκεται σε οικονομική αδυναμία και δεν μπορεί να καλύψει την θεραπεία των βαριά πασχόντων. Επίσης είναι γνωστό σε όλους ότι ο ασθενής έχει καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές, του έχουν μειωθεί μισθοί και συντάξεις και διαπιστώνει ότι δεν μπορεί να έχει πρόσβαση  την θεραπεία του.
Τα ερωτήματα που μπαίνουν είναι:
Τι κάνει ο ΕΟΠΥΥ; Τι κάνει ο Πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ;
 Τι κάνει ο ΠΦΣ; Tι κάνει ο Πρόεδρος του ΠΦΣ;
Εκ του αποτελέσματος, η απάντηση που εισπράττουμε είναι:
“Καλά, Ευχαριστώ.”
Στέλιος Καλογερόπουλος, ΑΚΙΦ.