Τρίτη, 23 Μαΐου 2017

Τέσσερις κατηγορίες γενοσήμων ''κοντράρονται'' με τα πρωτότυπα

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Οι κατηγορίες αυτές εμφανίζονται να ελέγχουν πλέον το 30% του συνολικού όγκου των φαρμάκων που διακινείται στην κατηγορία τους.

Ιδιαίτερη δυναμική εμφανίζουν την τελευταία πενταετία 4 κατηγορίες γενοσήμων. Αυτές εμφανίζονται να ελέγχουν πλέον το 30% του συνολικού όγκου των φαρμάκων που διακινείται στην κατηγορία τους. Ωστόσο, η θέση τους στην αγορά θα μπορούσε να ήταν καλύτερη, αν οι κατηγορίες δεν ήταν τόσο διασπασμένες σε πολλούς κωδικούς.


Αναλυτικότερα, αντιβιώσεις, φάρμακα για την χοληστερίνη, σκευάσματα γαστροπροστασίας και φάρμακα για την υπέρταση, ελέγχουν, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς το 30% βάσει του όγκου τους στην κατηγορία τους. Συνολικά, τα γενόσημα, διαχειρίζονται το 25% της αγοράς των σκευασμάτων (βάσει όγκου) και το 19% σε αξία.

Ωστόσο, όπως τονίζουν στελέχη, τα γενόσημα που κινούνται στις προαναφερθείσες κατηγορίες θα μπορούσαν να είναι ακόμη πιο ισχυρά αν οι εν λόγω κατηγορίες δεν ήταν τόσο διασπασμένες. Χαρακτηριστικά, όπως μας είπαν, ενώ το 2010 οι συγκεκριμένες 4 κατηγορίες μετρούσαν ανά περίπτωση περί τα 30 γενόσημα σήματα, αυτά δεκαπλασιάστηκαν τα επόμενα χρόνια. Και μπορεί, συνεχίζουν κάποιες πηγές, τα περισσότερα νέα σήματα (γενόσημα) που κυκλοφόρησαν να μην πήραν μερίδιο αγοράς λόγω μικρής δυνατότητας επιρροής, όμως κάποια κατάφεραν να αποσπάσουν πωλήσεις αφαιρώντας μερίδιο από τα πρώτα (βάσει τζίρου) γενόσημα της κατηγορίας!.

Το φαινόμενο της πολυδιάσπασης δεν αφορά μόνο τις συγκεκριμένες κατηγορίες αλλά το σύνολο των γενοσήμων και επικεντρώνεται σε 12 δραστικές ουσίες. Αν και τα περισσότερα καινούργια λανσαρίσματα δείχνουν 2 κατηγορίες, την γαστροπροστασία και την χοληστερίνη.

Σημειώνεται ότι το 90% των γενοσήμων που διακινούνται σήμερα στην αγορά εμφανίζει μέση τιμή απόδειξης 7 ευρώ περίπου. Πηγές αναφέρουν ότι ο συνολικός σημερινός τζίρος των γενοσήμων φθάνει τα 300 εκατ. ευρώ, ενώ κάποιοι άλλοι τον ανεβάζουν στα 360 εκατ. ευρώ. Συνολικά, η αγορά συμπεριλαμβανομένων και των πρωτοτύπων φαρμάκων ανέρχεται στα 1,3 δισ. ευρώ.

Το μεγάλο ερώτημα βεβαίως παραμένει το ίδιο. Αν δηλαδή θα καταφέρουν ποτέ τα γενόσημα να υπερκεράσουν τα πρωτότυπα, όπως συμβαίνει και ισχύει σε άλλα κράτη του εξωτερικού ή θα παραμείνει διακαής πόθος.


Πηγή : iatronet