Τρίτη, 30 Μαΐου 2017

Στοιχεία για τη φαρμακευτική δαπάνη ανά θεραπευτική κατηγορία

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Το μέσο ποσοστό συμμετοχής των ασφαλισμένων στη φαρμακευτική δαπάνη είναι πολύ μεγαλύτερο στην ομάδα των "on patent".

Την πρώτη θέση (απόλυτη τιμή) σε συνολική δαπάνη ασθενούς (40%) όπως και σε όγκο (37%) και σε αξία (31%) κατανάλωσης, την κατέχει η κατηγορία C (καρδιαγγειακό σύστημα) με αποτέλεσμα τα φάρμακα του καρδιαγγειακού να χρίζονται πρωταγωνιστές τόσο της ιδιωτικής όσο και της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης.


Αυτά υποστηρίζει η διπλωματική εργασίας Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας της Αναστασίας Μουντάκη, Φαρμακοποιός Msc (Τμήμα Αξιολόγησης Φαρμάκων Ανθρώινης Χρήσης ΕΟΦ και Αναπληρωματικό Μέλος Παιδιατρικής Επιτροπής Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων) με θέμα "Διερεύνηση του επιπέδου της οικονομικής συμμετοχής των Ελλήνων ασθενών στην φαρμακευτική δαπάνη ανά θεραπευτική κατηγορία ATC στην Ελλάδα του Μνημονίου", που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του 2ου Ελληνικού Συμποσίου Φαρμακοεπιδημιολογίας στην Αλεξανδρούπολη.

Στην εργασία που έχουμε στη διάθεσή μας αναφέρεται ότι η σύγκριση μεταξύ των θεραπευτικών κατηγοριών ATC αποκάλυψε διαφορές στην συνολική και της επιμέρους (θεσμική συμμετοχή και επιβάρυνση) ιδιωτική δαπάνη τόσο ανά κατηγορία όσο και ανά διαχωρισμό σκευασμάτων σε on patent, off patent και γενόσημα.

Οι εφτά βασικές κατηγορίες ATC (σε σύνολο 14) κατά σειρά μέγιστου όγκου κατανάλωσης : C (Kαρδιαγγειακό σύστημα), Ν (Νευρικό σύστημα), Α (Πεπτική Οδός και Μεταβολισμός), R (Αναπνευστικό Σύστημα), Β (Αίμα και Αιμοποιητικά Όργανα), Μ (Φάρμακα Αρθροπαθειών και Μυοσκελετικών Παθήσεων) και J (Γενικά Αντιμικροβιακά για Συστηματική Χρήση) συνιστούν τον κύριο όγκο (90,41%) την κύρια αξία (89,77%) καθώς και την κύρια συνολική ιδιωτική δαπάνη (91,44%) της φαρμακευτικής κατανάλωσης.

Συνολικά, 34 υποκατηγορίες ΑΤC 3 ( σε σύνολο 196, δηλαδή ποσοστό 17,34%0 αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της φαρμακευτικής δαπάνης με ποσοστό 85% της συνολικής αξίας , ενώ τρία στα τέσσερα σκευάσματα που χορηγούνται μέσω ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ανήκουν σε μία εκ των 25 υποκατηγοριών ΑΤC _3 που εντοπίστηκαν με όγκο κατανάλωσης άνω των 5 εκατ. εμβαλλαγίων.


Επιβάρυνση

Για τα σκευάσματα 34 υποκατηγοριών ΑΤC 3 οι ασθενείς καταβάλλουν μέση ιδιωτική δαπάνη άνω του 30%. Στις υποκατηγορίες αυτές, σημαντικό μέρος της ιδιωτικής δαπάνης αποτελεί η επιβάρυνση του δικαιούχου.

Η κατηγορία C10A (σκευάσματα για τη μείωση της χοληστερόλης και των τριγλυκερίδίων) παρουσιάζει τη μεγίστη (απόλυτη τιμή) στη συνολική ιδιωτική δαπάνη (13,68%)

Τα off patent έχουν τον μεγαλύτερο όγκο συνταγογράφησης αλλά τα on patent έχουν την μεγαλύτερη αξία και αποτελούν το κύριο μέρος της φαρμακευτικής δαπάνης , ενώ η γενόσημη υποκατάσταση εξακολουθεί να βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα.

Το μέσο ποσοστό συμμετοχής των ασφαλισμένων στη φαρμακευτική δαπάνη είναι πολύ μεγαλύτερη στην ομάδα των on patent και ίσο με 43,56% και βαίνει μειούμενο στα off patent με 38,14% και ακόμη περισσότερο στα γενόσημα με 13,62%.


Πηγή : iatronet