Τρίτη, 16 Μαΐου 2017

Η… πολυπληθής νέα Επιτροπή Παρακολούθησης της Φαρμακευτικής Δαπάνης

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
Τη νέα σύνθεση της Επιτροπής για την παρακολούθηση της φαρμακευτικής δαπάνης όρισε ο Υπουργός Υγείας, αποδίδοντας της αυξημένες αρμοδιότητες. Μόνο που σε αυτή την επιτροπή τα μέλη είναι εμφανώς περισσότερα…

Η τελευταία Επιτροπή είχε συσταθεί στα τέλη του Ιουνίου 2015 από τον τότε Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, Σπ. Κοκκινάκη. Επικεφαλής είχε τεθεί ο Γ.Γ. Δημόσιας Υγείας, Γ. Μπασκόζος και αποτελείτο συνολικά από 7 άτομα .


Με την απόφαση του Ανδρέα Ξανθού, πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας, Γ. Γιαννόπουλος, ο κ. Μπασκόζος ορίζεται αντιπρόεδρος, ενώ τα μέλη της αυξάνονται σε 19!

Πρόκειται, ίσως, για την πολυπληθέστερη Επιτροπή, καθώς συγκεντρώνει τους εκπροσώπους όλων των αρμόδιων φορέων, της πολιτείας αλλά και της φαρμακοβιομηχανίας, αλλά και των γιατρών και των φαρμακοποιών.

Παράλληλα, εκτός από την παρακολούθηση της φαρμακευτικής δαπάνης και την εφαρμογή των θεραπευτικών (διαγνωστικών) πρωτοκόλλων, η Επιτροπή θα είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία μητρώων ασθενών.

Να θυμίσουμε ότι το Υπουργείο Υγείας είχε θεσπίσει και την Ομάδα Εργασίας για το Φάρμακο , ενώ υπάρχει και η αντίστοιχη Επιτροπή παρακολούθησης της νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης .

Έργο της Επιτροπής είναι η «παρακολούθηση της εξέλιξης της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης, τόσο της εξωνοσοκομειακής όσο και της νοσοκομειακής», καθώς και η «εκτίμηση του ύψους της αναγκαίας δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης για το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο (2018 – 2019 -2020), που θα αποτυπωθεί με την μορφή κλειστού προϋπολογισμού σε ετήσια βάση».

Ακόμη, τα μέλη της Επιτροπής θα πρέπει να διερευνήσουν προτάσεις «σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο της τιμολόγησης και της ασφαλιστικής αποζημίωσης των φαρμάκων», ενώ στις αρμοδιότητες είναι και η «περαιτέρω επεξεργασία των ήδη υφισταμένων, καθώς και ανάπτυξη νέων, διαγνωστικών/θεραπευτικών πρωτοκόλλων και μητρώων ασθενών χρονίων παθήσεων, με στόχο την διασφάλιση της μέγιστης αποτελεσματικότητας τους, καθώς και την συμβολή τους στον περαιτέρω εξορθολογισμό της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης».

Επιπλέον, θα πρέπει να ενσωματώσει τα νέα φάρμακα της θετικής λίστας στα ήδη υπάρχοντα θεραπευτικά πρωτόκολλα και να αποστείλει τα επικαιροποιημένα πρωτόκολλα, σε κατάλληλη μορφή, στην ΗΔΙΚΑ για ενσωμάτωση τους στην Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση.

Τέλος, τα μέλη της Επιτροπής θα πρέπει να αξιολογήσουν τα έως τώρα μέτρα για τον εξορθολογισμό της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης, ενώ θα μπορούν να ζητήσουν τη συγκρότηση ειδικών Επιτροπών ή Ομάδων Εργασίας.

«Το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας αποτελεί τον αρμόδιο φορέα έγκρισης των θεραπευτικών πρωτοκόλλων και προσδιορισμού του πλαισίου επικαιροποίησής τους, τουλάχιστον μία φορά κάθε έτος, με την ενσωμάτωση όλων των νεότερων επιστημονικών δεδομένων», τονίζεται.

Τα 19 άτομα, που θα κληθούν να συντονιστούν για λειτουργήσουν ως συμβουλευτικό όργανο για τον Υπουργό Υγείας είναι:

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας, ως Πρόεδρος, χωρίς αναπληρωτή.
ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, ως Αντιπρόεδρος, χωρίς αναπληρωτή.
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.), με αναπληρωτή τον ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑ, Φαρμακοποιό – Β´ Αντιπρόεδρο του Ε.Ο.Φ.
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Φαρμακοποιός – Διευθύνων Σύμβουλος του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας & Τεχνολογίας (Ι.Φ.Ε.Τ.), χωρίς αναπληρωτή.
ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του Αλεξίου, Πρόεδρος της Ειδικής Επιτροπής κατάρτισης καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων και εξορθολογισμού πλαισίου χορήγησης ιδιοσκευασμάτων για σοβαρές ασθένειες, χωρίς αναπληρωτή.
ΘΗΡΑΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, Γενικός Ιατρός Διευθυντής Ε.Σ.Υ. – Γενικός Γραμματέας της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών (Ι.Ε.Α.), με αναπληρωτή τον ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ, Σύμβουλο Ηλεκτρονικής Υγείας της Ι.Ε.Α.
ΝΤΟΥΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Διευθυντής του Τομέα Επαγγελματικής και Βιομηχανικής Υγιεινής της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας – Μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, με αναπληρωτή τον ΥΦΑΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, Καρδιολόγο – Διευθυντή του Αιμοδυναμικού Τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» – Μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας.
ΛΙΤΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Φαρμάκου του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), με αναπληρώτρια την ΚΑΝΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ, Προϊσταμένη του Τμήματος Φαρμακευτικού Σχεδιασμού και Διάθεσης Φαρμάκων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΕΛΠΙΔΑ, Προϊσταμένη Υποδιεύθυνσης Ειδικών Εφαρμογών της Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.), με αναπληρώτρια την ΠΑΝΟΥ ΑΝΤΙΟΠΗ, Προϊσταμένη του Τμήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης της ΗΔΙΚΑ Α.Ε.
ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Φαρμάκων & Προϊόντων Υγείας του Υπουργείου Υγείας, με αναπληρώτρια την ΣΙΑΚΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, Προϊσταμένη του Τμήματος Τιμών και Πολιτικής Φαρμάκου της Διεύθυνσης Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
ΠΟΡΑΒΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, Οικονομολόγος – Συνεργάτης του Υπουργού Υγείας, με αναπληρωτή τον ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, Χημικό – Φαρμακοποιό, Συνεργάτη του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, Ειδική Επιστημονική Συνεργάτης του Υπουργού Υγείας, χωρίς αναπληρωτή.
ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Εδικός Συνεργάτης του Υπουργού Υγείας, χωρίς αναπληρωτή.
ΠΟΔΗΜΑΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Φαρμακοποιός – Ειδικός Σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας, χωρίς αναπληρωτή.
ΠΕΝΤΑΦΡΑΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Εντεταλμένος Σύμβουλος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (Π.Ε.Φ.), με αναπληρωτή τον ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ, Εντεταλμένο Σύμβουλο της Π.Ε.Φ.
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ, Πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (Σ.Φ.Ε.Ε.), με αναπληρώτρια την ΒΟΣΤΙΤΣΑΝΟΥ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ, Διευθύντρια Επιστημονικών & Κυβερνητικών Θεμάτων του Σ.Φ.Ε.Ε.
ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (Π.Φ.Σ.), με αναπληρωτή τον ΚΟΥΒΑΡΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Π.Φ.Σ.
ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, Φαρμακοποιός – Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (Π.Ε.Φ.Ν.Ι.) – Α´ Αντιπρόεδρος του Ε.Ο.Φ., με αναπληρώτρια την ΤΟΔΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ, Φαρμακοποιό – Αντιπρόεδρο της Π.Ε.Φ.Ν.Ι.
ΠΑΤΣΟΥΡΑΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Καρδιολόγος – Εκπρόσωπος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου (Π.Ι.Σ.), με αναπληρωτή τον ΚΟΡΩΝΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, Καρδιολόγο – Εκπρόσωπο του Π.Ι.Σ.

Επιτροπή Παρακολούθησης Φαρμακευτικής Δαπάνης


Πηγή : virus