Τρίτη, 30 Απριλίου 2013

ΦΣΘ: Ενημέρωση για την εκτέλεση συνταγών με πραζόλες

Print Friendly and PDFPrintPrint Friendly and PDFPDF
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΜΕ ΠΡΑΖΟΛΕΣ

Σας ενημερώνουμε ότι οι συνταγές που περιέχουν πραζόλες εκτελούνται από τα φαρμακεία μας κανονικά, ανεξάρτητα από την ειδικότητα του γιατρού που τις έχει συνταγογραφήσει.

Εφόσον μελλοντικά αλλάξει κάτι, θα σας ενημερώσουμε εγκαίρως.